Elektroniczne urządzenia, a szczególnie media w postaci komputerów, telewizorów oraz telefonów komórkowych towarzyszą dzieciom już od pierwszych lat życia. Badania dotyczące czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem mogą przerażać, gdyż wynika z nich, że już dwulatki spędzają przed telewizorem średnio do 2h dziennie. Z badań Instytutu Matki i Dziecka w Polsce, wynika, że ponad połowa 11 latków spędza około 6 godzin dziennie przed ekranami urządzeń elektronicznych. Lekarze alarmują o niekorzystnym wpływie tego typu nawyków na rozwój tak małych dzieci.

 

Ile czasu maksymalnie dziecko może spędzać przed ekranem komputera/ telewizora?

Generalnie dziecko do 3ego roku życia w ogóle nie powinno wpatrywać się w ekran telewizora, ze względu możliwe konsekwencje w postaci zaburzeń wzrokowych.

Dzieci do 5 roku życia mogą spędzić przed ekranem maksymalnie godzinę dziennie.

Rodzice powinni konsekwentnie pilnować czasu jaki ich dzieci poświęcają na tego typu rozrywkę. Zaleca się, aby rodzice pilnowali i ograniczali czas jaki dzieci poświęcają na oglądanie telewizji i aby w przypadku tych starszych dzieci nie przekraczał on dwóch godzin dziennie. Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów przedstawia konkretne zalecenie odnośnie dozowania dzieciom czasu spędzanego przed ekranem. Najlepiej, żeby dziecko do 2 roku życia w ogóle nie obcowało z tego typu urządzeniami. Dopiero, gdy dziecko skończy 2,5 roku można pozwolić mu na bajki czy gry lecz do godziny czasu. Polscy specjaliści zalecają poczekać aż skończy 3 rok życia. Amerykańscy specjaliści wskazują, że dziecko po 6 roku życia może spędzać przed ekranem do dwóch godzin dziennie, jednak polscy eksperci dzieciom w tym wieku zalecają maksymalnie godzinny seans przed ekranem a dzieci do  6 roku życia maksymalnie do 35 minut dziennie.

 

Czym skutkuje zbyt długie wpatrywanie się w telewizor?

 

Dawka bodźców jaką otrzymuje dwulatek przez pięć minut przed telewizorem jest wprost proporcjonalna do godziny przez ekranem dla dorosłego. Nawet jeśli dziecko zajmuje się innymi rzeczami a telewizor jest włączony w tle, wciąż jest ono narażone na dźwięki i obrazy z ekranu. Dzieci, które spędzają zbyt dużo czasu przed ekranem telewizora czy komputera, przez przebodźcowanie wzrokowe, są narażone na trudności ze snem. Długie wpatrywanie się w ekran zakłóca prawidłowy rozwój wzroku u maluchów, a u starszych dzieci powoduje problemy z koncentracją. Oprócz zmniejszonej koncentracji, zaburzeń ze snem, dziecko może mieć problemy ze zrozumieniem czytanych treści jak również z samodzielnym myśleniem, rozumieniem faktów, co może świadczyć o analfabetyzmie. Zbyt długi czas przed komputerem grozi zaburzeniami snu, otyłością, zaburzeniami społecznymi, rodzi przemoc, problemy z nauką, z koncentracją. Badania Instytutu Badawczego CHEO przeprowadzone na kilku tysiącach dzieci w wieku 9 i 10 lat, wprost wykazują, że im więcej czasu dziecko poświęca na aktywność fizyczną lub sen, ograniczając przy tym czas spędzony przed ekranem komputera czy telewizora do minimum, tym lepszą ma pamięć oraz tym większa staje się jego koncentracja i ma bogatszy zasób słów. Nie należy totalnie izolować dziecka od bodźców telewizyjnych, komputerowych czy telefonicznych, ze względu na to jak niezbędne są umiejętności obsługi pewnych narzędzi, jednak w zależności od wieku dziecka, należy pamiętać o stosownych do wieku dziecka ograniczeniach w tym zakresie.

Kiedy można uznać, że dziecko ma problem z nadmierną ilością czasu poświęcanego?

Problem powstaje kiedy dziecko obsesyjnie spędza czas przed komputerem a czas spędzany przed komputerem zaburza jego funkcje społeczne i zaburza jego relacje z otoczeniem. Gdy rodzic stara się ograniczyć dziecku czas przed komputerem, a ono zaczyna reagować złością lub agresją, wtedy rodzic powinien rozsądnie podejść do tematu ewentualnego uzależnienia dziecka. Najlepiej wówczas skontaktować się ze specjalistą, gdyż interwencja na własną rękę może wpłynąć negatywnie zarówno na samo dziecko jak i relacje rodzica z nim. Należy nauczyć dzieci mądrego korzystania z technologii, aby ten świat nie był dla niego ucieczką a jedynie elementem rekreacji, nauki, rozrywki.

Zobacz więcej