Wiadomości Zdrowie

Jak rozpoznać depresję u dojrzewającego dziecka?

Diagnozę rzecz jasna stawia lekarz, jednak uważny rodzic jest w stanie sam zaobserwować znaki ostrzegawcze w zachowaniu własnego dziecka. Nie każde dziecko, które przeżywa silne emocje (co jest naturalne dla dorastającej młodzieży) cierpi na depresję. Proces dojrzewania wiąże się niejednokrotnie z odczuwaniem silnych, skrajnych emocji, brakiem wiary w siebie, rozdrażnieniem. Depresja jako zaburzenie wpływa na obniżenie jakości życia i stwarza ogromne trudności w codziennym funkcjonowaniu i przy dłuższej obserwacji bliskiej osoby objawy te się nasilają. Nawet jeśli okres dojrzewania u nastolatka przebiega burzliwie, nie zaburza w takim stopniu funkcjonowania jego życia, ponieważ stany spadku formy powinny być tymczasowe. Jeśli jednak rodzic zauważy, że np. stan przygnębienia trwa kilka tygodni i odbija się braku chęci udziału dziecka w zajęciach, rozrywce, braku zaangażowania w naukę, warto skonsultować swoje obawy ze specjalistą.

Objawy depresji u dzieci

Najczęstsze objawy depresji, niezależnie od wieku, to przede wszystkim apatia, długotrwałe przygnębienie, które wysysa z człowieka energię powodując długotrwałe zmęczenie. Towarzyszy temu częste uczucie niepokoju, chwiejne nastroje i rozdrażnienie. W aspekcie psychicznym dominuje również przekonanie o bezsensowności życia, zaniżona samoocena, obwinianie siebie oraz pogłębiające się przekonanie o własnej nieudolności. W codziennym życiu osoba z objawami depresji nie ma ochoty do wykonywania jakichkolwiek czynności, jak również często rezygnuje z dotychczasowych pasji i zainteresowań. Młodzi ludzie z depresją miewają sporo nieobecności w szkole, co przekłada się na gorsze wyniki w nauce. Mają również osłabioną koncentrację oraz coraz większe problemy ze snem. U młodych osób dominują zachowania agresywne i drażliwość, brak dbania o swój wygląd, o siebie a także o relacje z innymi. Osoby w stanie depresji izolują się od otoczenia, uciekają w świat gier czy internetu. W skrajnych przypadkach, którym od dłuższego czasu potrzebna jest specjalistyczna pomoc, widać zachowania autodestrukcyjne (alkohol, narkotyki, samookaleczanie się, myśli samobójcze).

 

Pomoc i leczenie

W przypadku depresji u młodych ludzi kluczowe jest zaangażowanie rodziców. Obecność, uwaga i  wsparcie rodzica są niebywałym lekarstwem dla cierpiącego, młodego człowieka. Nie należy go oceniać i lekceważyć, a starać się zrozumieć i okazać opiekę i wsparcie. Obecność rodzica jest często czynnikiem dla dziecka determinującym, aby jakąkolwiek próbę terapii u specjalisty podjąć. To rodzic powinien obserwować własne dziecko i w odpowiednim momencie skonsultować się ze specjalistą i zaoferować swojemu dziecku specjalistyczną pomoc. Wyleczyć depresję można przede wszystkim psychoterapią, która odbywa się indywidualnie lub grupowo wraz z odpowiednio dobraną farmakologią. Depresja jest chorobą, która jest uleczalna, jednak poważna w skutki dla osoby chorej, ale i całej jego rodziny. Tym bardziej nie należy lekceważyć najmniejszych jej objawów, mylnie zakładając, że mamy do czynienia z przejściowym spadkiem formy czy przygnębieniem.

 

Zobacz więcej